www.mardinnethaber.com
Mehmet Beşir YERSEL
e-posta : mehmetbesiryersel@gmail.com
Ekleme tarihi :09.01.2019
Kategori :
Okunma sayısı :222
DUNAYSIR’DA ARTUK OĞULLARININ ULU CAMİİ (2)

     Cami’nin Mihrap kitabesinde adı geçen Ebul-feth Artuk Arslan’ın diğer ismi Nasreddin olup Kutbeddin İlgazi’nin ikinci oğludur. Hüsameddin Yoluk Arslan’nın ( H. 597 ) ölümü üzerine Mardin tahtına geçmiştir. 592 senesinde namına bakırdan sikkeler darbetmiştir. 1202 ( H. 599 ) senesinde Eyyubiler’ den Melik ül-Adil oğlu Musa Ali Eşrefi Mardin’in muhasa-rasına göndermiştir. Her ne kadar Sencar ve Musul’daki askerler kendisine yardımda bulunmuşlarsa da, Melik ül-Zahir’in aracılığıyla iki taraf arasında bir barış antlaşması imza edilmiştir. Bu antlaşmaya Nasreddin Artuk Arslan’ın senevi 1100-150000 dinar vermesi, namının hutbe ve sikkede geçmesi şartı konulmuştu.

     Budan sonra Melik ül-Eşref Harran’a gitmiş. Nasreddin Artuk Arslan babası ikinci Kutbeddin İlgazi zamanın-da vezaret rütbesine yükselen Nizameddin Alpkuş tarafından idare edilmiştir. Alpkuş’un memlüki Lü’lü hükümet işlerine karışmağa başla-dığını ve o havalinin hakiki hakimi olan Nasreddin’in bunların yanında bir gölgeden başka bir şey olmadığını görüyoruz. Bu hal, 1204 (H. 601) senesine kadar sürmüş, nihayet günün birinde Alpkuş hastalanmış ve Artuk oğlu da hastayı görmeğe gitmiş-tir. Yanından ayrılırken dışarıda rastladığı Lü’lüyü derhal ve sonra da geriye dönerek Alpkuş’u öldürmek suretiyle istiklaline kavuşmuştur. Aynı senede yukarıda bahsettiğimiz büyük camiin inşaatı bitmiştir.

Bu haber için henüz yorum yapılmamış..
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.Yazılı izin olmadan ve kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Mardinnethaber.com