www.mardinnethaber.com
M Ü S İ A D Mardin Şubesinden Cumhurbaşkanına destek
21.06.2018 14:20 Mardin Nethaber

 

 

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmed Nurettin Kasap: 24 Haziran Seçimleri
Güçlü Türkiye Yolunda Sadece Bir Duraktır ve Bu Durağı da Sağ Salim Geçeceğiz.

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet Nureddin KASAP, 24 Haziran Seçimleri-ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KASAP; “24 Haziran Seçimleri diğer se-çimler gibi, çıktığımız güçlü Türkiye yolunda sadece bir duraktır ve bu durağı da sağ salim geçeceğiz.” dedi.
Kasap açıklamasında şunları kaydetti:
Memleketimiz son 16 yılda, gerek yurtdışında uluslararası politik değişimlerin olumsuz etkilerini gerekse yurt içinde kendi aleyhine tertiplenmiş provokasyonların aciz hedef-lerini başarıyla bertaraf ederek doğru bildiği yolda ilerlemesini sürdürmüştür. Sosyal tahriklerden algı oyunlarına, hukuki manipülasyonlardan milli birliğimize karşı suikast planlarına ve hatta darbe girişimine kadar, yoluna çıkarılan her engeli feraset ve sabırla atlatmış ve nice imtihanlardan güçlenerek çıkmıştır. Geldiğimiz noktada, 16 yıllık siyasi istikrarın ekonomimize sağladığı % 5.9’luk ortalama büyüme oranı ve milli gelirimizin 8.6 katına çıkması bu durumun en önemli kanıtıdır. Öte yandan, haya-ta geçirilen mega projeler, teknolojik yatırımlar, savunma sanayiindeki dışa bağımlılı-ğın azaltılmasına yönelik çalışmalar, alternatif enerji kaynaklarının artırılması, ulusal hedeflerin çok ötesinde, uluslararası ekonomik arenada söz sahibi bir Türkiye’nin varlığını işaret etmektedir. Kim ne yaparsa yapsın bizleri, inandığımız ve kendimizi adadığımız bu yoldan; memleket sevdamızdan döndürememiştir ve döndüremeyecektir.
Bu topraklar memleketimizdir ve asırlar boyu; bereketin, medeniyetin, sabrın, sükûne-tin ve dirayetin sembolü olmuştur. Bir ekip beş biçtiğimiz toprağımızda sadece ekinler değil, nice kültürler yükselmiştir. Bugün, nedense gıpta ile hayran kaldığımız ve taklit ederek zaman kaybettiğimiz sözde “medeni dünya”, vaktiyle bizim tohumlarımız-dan ilham almıştır. Zannederiz ki medeniyet, milletleri kendi aralarında derecelen-dirme ölçütüdür. Oysa asıl mesele, bir milletin asırlar boyu, kendine has ve kendi-siyle müsemma olanı oluşturup onu koruma mecburiyetidir.
Bu topraklar, memleketimizdir. Zorluğu sabır ile karşılayıp başarıyı sükûnetle dillendi-ren milletimiz, adabına ve edebine uygun ilerlemiştir. “Hangi ülkenin başına gelse yer-le yeksan olur” denecek sıkıntıları devletimiz, halkımızın dirayetiyle yenmiştir. Şimdi,
bu kadim değerlerimizi bir kez daha yükseltme vaktidir. Şimdi, zaten bizim olanı, daha yükseğe taşıma vaktidir: “Güçlü ve Özgün Türkiye”…
İşte bu nedenle, meselemiz Türkiye’dir diyoruz.
Meselemiz Türkiye olursa farklılıklarımız önemini kaybeder.
Meselemiz Türkiye olursa her fark, bize ancak güç katar.
Meselemiz Türkiye olursa asıl gücümüz, insanımız ve insanlığımız olur.
Meselemiz Türkiye olursa insanlığımız dünyaya, unuttuğu merhameti hatırlatır.
Meselemiz Türkiye olursa bizim merhametimiz, mazlumların umudu haline gelir.
Meselemiz Türkiye olursa umudun beşiği, yeniden bizim medeniyetimiz olur.
Meselemiz Türkiye olursa medeniyetimiz; ekonomisinden kültürüne, sosyal hayatın-dan teknolojik ilerlemesine kadar her alanda inancını “Birlik duygusundan” alır.
Meselemiz Türkiye olursa “birlik”, farklılıkların önüne geçer.
Bizler, kısa mesafelerin değil, uzun yolların yolcusuyuz. Çıktığımız bu yolda, 24 Haziran da diğer seçimler gibi sadece bir duraktır ve bu durağı da sağ salim geçeceğiz. Bu topraklar memleketimizdir. Asıl mesele, memleketimizin menfaatidir. Asıl mese-le, bugünü kurtarmak değil, Türkiye’yi çok daha güçlü bir yarına hazırla-ma vaktini değerlendirmektir. 

Bu haber için henüz yorum yapılmamış..
MARDİN
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.Yazılı izin olmadan ve kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Mardinnethaber.com