www.mardinnethaber.com
SGK’den vatandaşa kolaylıklar
07.06.2018 13:39 Mardin Nethaber

 

 

SGK’ya borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların
kendi hisselerine düşen borçları için talepte bulunmaları geçerli kabul edilecek.

SGK, geçmiş yıllarda yapmış olduğu borç yapılandırması ve affında yaşanan aksaklık ve tereddütlerden hareketle uygulamaya işlerlik kazandırmak ve amaca uygun azami faydanın sağlanması için başta şirket ortakları olmak üzere iş yeri sahiplerine ekstra inisiyatif gösterecek düzenlemelere yer verecektir. Buna göre;
SGK’ya borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları hâlinde önceki yapılandırmalardan farklı olarak artık bu talepler de geçerli kabul edilecektir.
SGK’ya borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma başvuru süresi içindeki talepleri kabul edilecektir.
Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunmasına rağmen, ortağın yine de ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırılma talebinde bulunması hâlinde bu talep kabul edilecektir.
Şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir. Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren borçlarını başvuru süresi içinde yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan borcunu ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması hâlinde, yapılandırma talebi kabul edilecektir.
Sonradan çıkan borçlar kapsamdaKuruma borcunun olmaması nedeniyle başvuru süresi içerisinde (31/7/2018’e kadar bu tarih dâhil) yapılandırma başvurusunda bulunmayan işverenin, 31/8/2018 tarihine kadar 31/3/2018 tarihi ve öncesi döneme ilişkin mahkeme kararı, denetim raporu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden dolayı tahakkuk eden bir borcun oluşması ve işverenin bu borcu için 31/8/2018 tarihine kadar yapılandırma talebinde bulunması hâlinde, işverenin süresinde yapılandırma talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın başvurusu kabul edilecektir.
Asıl işverenin borcunun olmaması nedeniyle yapılandırmaya başvurmadığı, ancak alt işverenlerden birinin denetimi sonucunda, başvuru tarihinden sonra oluşan tahakkuktan dolayı asıl işverenin teşviklerinin bozulması durumunda, asıl işverenin ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yazılı olarak yapılandırma başvurusunda bulunan alt işverenin başvuru talebinin kendi borçları içinde kabul edilmesi talebinde bulunması hâlinde geçerli kabul edilecek.
Farklı statüdeki borçlara geçerlilik
4/a (SSK), 4b (Bağ-Kur), 4c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı/işveren olanların, bir statüden kaynaklanan borçları için süresinde yapılan başvurunun, ilk taksit ödeme süresi içinde yazılı olarak yapılması hâlinde diğer sigortalılık/işverenlikten kaynaklanan borçlar için geçerli kabul edilecektir. Diğer yandan. SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin olarak; 4/a (SSK), 4b (Bağ-Kur), kapsamındaki sigortalılar hakkında yapılan başvuruların yapılandırma işlemlerinin borcun bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünün takip birimlerince yürütülecektir. 4c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem yapılmak üzere Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına yapılacak olan başvurular, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığınca incelenerek işlem yapılmak üzere, borcu çıkartan sosyal güvenlik il müdürlüğüne, gelir ve aylık almayanlara ait başvurular ise borcun bulunduğu sosyal güvenlik ll müdürlüğü takip birimlerine gönderilerek işlemlerin ilgili birimlerce yürütülecektir.
Kulüplere 36 ay taksit
Torba Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların, diğer yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılması devam edenler hariç olmak üzere, İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami 36 eşit taksitte ödenebilmesi imkânı tanınmıştır. Bu durumda hesaplanacak katsayı 24 eşit taksit için (1,194), 30 eşit taksit için (1,238), 36 eşit taksit için (1,318) olarak uygulanacaktır. Artan piyasa faiz oranları göz önünde bulundurulduğunda spor kulüpleri 36 taksite kadar uygun faizle SGK borçlarını yapılandırma avantajına sahip olmaktadır. Kapsama giren borçlarla ilgili olarak 24 ila 36 taksit arasında bir tercih yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını, ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü veya federasyondan alacakları belge ile kanıtlamaları istenilecektir.
Dolayısıyla, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, amatör veya profesyonel oldukları üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla 36 taksite kadar tercihte bulunabileceklerdir. 

Bu haber için henüz yorum yapılmamış..
Güncel
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.Yazılı izin olmadan ve kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz. © Mardinnethaber.com